หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
วัดมาบพระจันทร์
วัดหนองโคก
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
วัดมาบพระจันทร์
วัดหนองโคก
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
กิจการสภา
 
 
     
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวสาร
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
จ้างเหมาปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 17 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 51 
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบริเวณร้านคงสุข- บ้านคุณละอองดาว หมู่ที่ 4,5 [ 10 พ.ย. 2566 ]   อ่าน 50 
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 111 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว721  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว700  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว694 เอกสารแนบ  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สน.บถ. มท 0809.2/ว1530  [ 15 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 สน.คท. มท 0808.3/ว693 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 17 - 18  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 กศ. มท 0816.3/ว698 เอกสารแนบ  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.5/ว695  [ 14 ก.พ. 2567 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว688  [ 14 ก.พ. 2567 ]
 
 
อย 0023.2/ว 2716 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.3/ว210 บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.3/ว2655 การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.3/2656 ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ได้รับบริการทางสังคม  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 2696 การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.5/ว 2690 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถืิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.4/ว 209 แจ้งเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.4/ว 2676 ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 2673 การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว2671 ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 2670 แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว)  [ 20 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.3/ว207 ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.2/ว192 ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 206 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อดูแลและรักษาสภาพลำน้ำ  [ 19 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.5/ว 197 การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.5/ว 205 รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 - 10 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2567  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.5/ว 198 การติดราชการกับสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล (สำนักงาน ง.ส.ต.)  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.4/ว 204 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 189 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
อย 0023.6/ว 188 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์  [ 16 ก.พ. 2567 ]    
 
 
ทต.ลาดชะโด ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ศดล.เ [ 27 ต.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
ทต.บางกระสั้น เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นที่ 2 โรงเรียนผู้สูงอายุ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองปลิง รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.หลักชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ส [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านโพธิ์ โครงการอบรมให้ความรู้และเสวนาการจัดเวทีประชาคม ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4 [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำไทร ด้รับแจ้งจากประชาชน ว่ามีผู้ป่วยต้องการความช่วยเหลือ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 มีอาการป [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำไทร ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากตำรวจสายตรวจเขต 2 ว่ามีงูอยู่ภายในโรงเรียนวัดกุฎีประสิทธ [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ลำไทร ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่ที่ 2 ว่ามี ต่อ แตน เข้าทำรังในห้อง [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.ลำไทร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการสานข้นโตกหวายเทียม [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.หลักชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี และสมั [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.ลำไทร วมน้อมถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.ลาดชะโด ราคากลางโครงการถมดินทางเบี่ยงสาธารณะ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองน้ำใหญ่ (ข้างบ้านนายพะเยา [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ข้าวงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวงาม [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์เอน โครงการ RE-X-RAY การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในพื้นที่ตำบลโพธิ์เอน [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.ตลิ่งชัน - คุ้งลาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน - คุ้งลาน เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเร [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
 
 


อบต.หนองปลิง จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง (เปลี่ยนยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองปลิง ซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลต์ติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.หนองปลิง จ้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (โซล่าเซลล์) สำนักสงฆ์ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.โคกม่วง ซื้ออาหารเสริม(นม) ของโรงเรียน 4 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2566 ชนิดพาสเจอร์ไรซ์ ประจำเ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.โคกม่วง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ประจำ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.โคกม่วง โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๗ (บริเวณแยกวัดโคกสังข์ ถึงกลุ่มบ้านคุณประชีพ ภู [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.โคกม่วง โครงการปรับปรุงและขยายผิวจราจร คสล.จากสะพานบ้านสร้างเค็ม หมู่ที่ ๖ ถึงบริเวณสามแ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ลำไทร ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารงานราชการกองช่าง อง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สิงหนาท จ้างเหมาปักเสาเข็มกันดินพังทลาย ขยายถนนสายเลียบคลองหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลสิงหนา [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพธิ์เอน จ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด และตรวจเช็คระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน และแบบต [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.โพธิ์เอน จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สนับทึบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.สนับทึบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีปร [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.สนับทึบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล อบต.สนับทึบ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีปร [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านนา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองจิก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


ทต.คลองจิก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำเต้า จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กม ๕๔๗๓ อย หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านโพธิ์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตลิ่งชัน - คุ้งลาน จ้างเช่าพื้นที่เว็บไซต์ เพื่อต่ออายุ การใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์ขององ [ 19 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านโพ ซื้อจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน ตามโครงการลดขยะลดภาระในชุมชน [ 19 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 
เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (29 ม.ค. 2567)    อ่าน 113  ตอบ 1  
 
 
 
  ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ  
กลุ่มกระยาสารท
สถานีรถไฟบ้านมาบพระจันทร์
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสารราชการต่างๆ
สำหรับติดต่อหน่วยงาน
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
E-Service
 
หนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน คำร้องตัดต้นไม้ , ตัดหญ้า
คำร้องซ่อมแซมประปา คำร้องซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ
คำร้องขอถังขยะ
 
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านพอใจในบริการของ อบต.หนองปลิง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด
สายตรงนายก
โทร : 099-926-2591
Link ที่น่าสนใจ
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
LINK
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
CONTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทร : 035-900-338
COPYRIGHT
© all right reserved
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตาม
พระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 539,979 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
facebook
อบต.หนองปลิง
facebook
อบต.หนองปลิง
อบต.หนองปลิง