หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองปลิง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   
  " เกษตรกรรมก้าวหน้า การศึกษาดีเด่น
เศรษฐกิจรุ่งเรือง พลเมืองสุขภาพดี
มีอาชีพเสริม ที่เหมาะสม
การคมนาคมทันสมัย ร่วมใจพัฒนา
รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม
นาสู่ชุมชนเข้มแข็ง "
วิสัยทัศน์ อบต.หนองปลิง  
 
พันธกิจ
    พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
ต่อการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
    พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การศึปกษา การกีฬา และสาธารณสุข
    พันธกิจที่ 3 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหาร และการปกครอง
    พันธกิจที่ 4 เพื่อส่งเสริมด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่น
    พันธกิจที่ 5 พัฒนาปรับปรุงด้านผังเมือง การพัฒนาบูรณะแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ และวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
    พันธกิจที่ 6 อนุรักษ์และพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ 1
 
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
ท่อระบายน้ำ
  การขยายประปาหรือก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
  การขยายเขตบริการไฟฟ้าให้ทั่วถึง
  การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง
 
 
ยุทธศาสตร์ 2
 
    ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
  การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน
  การป้องกันยาเสพติด
  การสงเคราะห์สตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ผู้ป่วยเอดส์
  การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุบัติเหตุทางถนน
ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และภัยจากการกระทำ
ของมนุษย์
 
 
ยุทธศาสตร์ 3
 
    ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนา
  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
  การส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม
 
 
คู่มือประชาชน
เอกสารราชการต่างๆ
สำหรับติดต่อหน่วยงาน
 
 
 
LINK
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
CONTACT
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทร : 035-900-338
COPYRIGHT
© all right reserved
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตาม
พระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง
จำนวนผู้เข้าชม 539,347 เริ่มนับ 7 ธ.ค. 2566
จัดทำโดย : NAXsolution.com
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10